Armbåge och hand

Besvär och smärta i armbågar och händer, så som tennisarmbåge, musarm och andra typer av problem, uppstår ofta till följd av spänningar och felställningar i musklerna kring armbågar och händer. En kiropraktisk behandling går ut på att hitta vad som orsakat problemen, inte bara var det gör ont och hur smärtan skall behandlas, på så sätt går ett att ändra de bakomliggande orsakerna så att inga nya problem uppstår.

Tennisarmbåge

En typisk tennisarmbåge uppstår pga en överbelastning av underarmens handsträckarmuskler. Typfallet är en medelålders kontorsarbetande som just börjat spela tennis/squash. En bakomliggande låggradig, repetitiv överbelastning i arbetet som senare ofta debuterar i och med kraftigare överbelastning i form av exempelvis ett backhand-slag med tveksam teknik.
Typiska symtom är en molande/värkande smärta över utsidan av armbågen. Dessa kan ibland breda ut sig ut och ”stråla ut” nedåt mot handrygg. Noteras som oftast i statiska positioner av handed som vid tangentbordet eller lyfta en stekpanna eller ett mjölkpaket.
Tennisarmbåge kan vara en del av den något mer övergripande diagnosen ”musarm”. Dessa besvär har en tendens att bli långvariga om man i tar tag i dem på allvar och i vanlig ordning ”ju tidigare desto bättre”.
Vi på Kiropraktorkedjan hjälper dig med rätt behandling. Ergonomiförändringar prioriteras i behandlingen men även passiva metoder som nålbehandling, tejpning, massage, specifika övningar syftar till att öka cirkulation och underlätta återhämtning.

SMS-tumme

Repetitivt arbete med tummen vi användande av mobiltelefon kan ge upphov till vad som kallas ”sms-tumme”. Värkande, ömmande stelhet kring tummens grundled är typiska symtom.
Det är just det repetitiva arbetet med hög precision som som ger upphov till hög aktivitet av små muskler i handen och således en överbelastning. Besväret har på senare år minskat något sedan övergång till de allt vanligare touch skärmarna på mobiltelefoner. Dessa kräver troligen något mindre kraft vid varje knappryck.
Första steget i behandlingen är givetvis att på ett eller annat sätt minska på den utlösande faktorn och exempelvis byta telefon.
Vi på Kiropraktorkedjan hjälper dig med tips och idéer på hur du kan förändra vardagsbelastningen. Behandling av korrelerande muskulatur lindrar symtomen samt påskyndar läkningsprocessen. I vissa fall har symtomen ett samband med rörelsbegränsningar i exempelvis armbåge, axel och nacke.