Axel och skuldra

Axlar och skuldror är viktiga strukturer, skapade för att klara av både hög belastning och avancerade rörelser. Detta gör de genom ett avancerat samspel mellan muskler, leder, nerver, kärl, skelett och ligament, som alla interagerar på olika sätt. Det en kiropraktor gör är att med olika sorters tester och analysmetoder utreda exakt vad i detta samspel som skapar smärtan, behandla det och sedan ge rehabiliteringsövningar för att att förhindra ett återfall.

Impingement

Impingement eller ett så kallat inklämningssyndrom uppstår när en muskel och dess sena kläms ihop i axelleden. Vid repetitiv belastning i synnerhet med armarna ovanför huvudet irriteras den klämda senan vilket ofta ger upphov till en inflammation av närliggande fettkudde, en sk. bursa.

Symtomen brukar kännetecknas av punktsmärta på utsida/framsida axel med en diffusare utbredning mot utsida överarm. Detta noteras oftast i rörelser ovanför huvudet, tvätta håret, lyfta ned en pärm från hög hylla, skriva i en taklampa etc. Den bakomliggande orsaken är ofta en stel bröstrygg och vissa fall muskulär instabilitet kring skulderblad och således en överbelastning av axelleden och dess muskulatur – rotatorkuffen. Ser man till hållning och ergonomi kan man ofta se något framåtroterade axlar hos den drabbade.

Målet med behandlingen är att behandla lokalt kring smärtgivande strukturer men samtidigt påverka den bakomliggande problematiken. Detta bland annat genom att förbättra rörligheten i bröstrygg och stabilisera, via övningar, skuldra och bål samt på sikt förändra ett troligen felaktigt rörelsemönster.

Prognosen för impingement är god men ofta med en långsam process i de fall det endast rör sig en mjukdelsskada. I vissa fall kan det finnas en bakomliggande skada på brosk eller ledkapsel som försvårar läkningsprocessen. Vid långvariga och svårbehandlade besvär prövas även antiinflammatorisk behandling efter läkares rekommendation.

Vi på Kiropraktorkedjan diagnosticerar, behandlar, ordinerar lämpliga övningar och utbildar dig på vägen till en smärtfri axel.

Axelluxation – axel ur led

Axelluxation, eller en axel som hoppat ur led, är en skada som vanligtvis drabbar idrottare. Orsaken är nästan alltid våld mot axeln, exempelvis vid en hockeytackling eller ett kraftigt fall, och skadan drabbar vanligtvis män i 20-30-årsåldern.

Symtomen är tydliga, utöver smärta blir armen oftast orörlig och en tydlig felställning ses. För att reponera, lägga tillbaka axeln, krävs ofta både smärtlindande och muskelavslappnande läkemedel, varvid luxerade axlar bör behandlas av läkare eller ambulanspersonal

I många fall, framförallt hos yngre, finns en risk för återkommande instabilitet i leden. Det en kiropraktor kan göra är att bistå med rehabiliteringsträning för att stärka axelns muskler, vilket ger en effektivare återhämtning och mildare smärta, inte bara i axeln utan även i leder och muskler i bröstryggen, vilka ofta spänner sig och krampar till följd av skadan.

Vid en akut skada kan en kiropraktor bistå med så kallat akut omhändertagande, i väntan på ambulans.  Bland annat genom att undersöka om det föreligger risk för allvarliga komplikationer som kräver annan akutvård än enbart reponering.