Knä

Knäsmärta är vanligt framförallt vid löptränar eller tung belastning, exempelvis som att gå i långa trappor, orsakerna kan vara många. Det viktigaste vid knäskador är att utesluta att något är trasigt, exempelvis som vid en korsbandsskada. Bedömer vi att det finns risk för en skada som behöver utredas vidare kommer vi hjälpa dig till rätt instans.

Skoinlägg -ortopediska fotbäddar

Har du ont i dina fötter eller behöver du förnya dina skoinlägg?

Vi är auktoriserade av Footbalance att tillverka Medical skoinlägg.

Dina fötter är hela kroppens fundament. När detta fundament är i obalans eller fungerar dåligt kan effekterna kännas i hela kroppen, oavsett om det är muskel- eller ledsmärtor eller mer allvarliga skador.

På en Footbalance Medical-klinik så genomför terapeuten, som är specialiserad på fotproblem, en grundlig analys och undersökning för att testa rörligheten i fot, vrist, knä och höfter. Muskelstyrka, ledbandens stöd och samspelet mellan nedre extremitet och rygg kontrolleras också.

Denna analys, tillsammans med patientens medicinska historia och målsättningar, gör att vi kan skräddarsy ett par skoinlägg som passar just dig efter dina behov och förutsättningar. Exempel på skador och sjukdomar som hjälps av ortopediska fotbäddar är Severs skada, Mortons neurom, artros i knä- och fotled, hallux valgus, plattfot och många fler.

Vid idrott med styva skor kommer skoinläggen till stor nytta, detta gäller speciellt skidor, snowboard och cykling. Ett väl utformat skoinlägg minskar risken för smärtor och domningar i tår och fötter.

Fotbädden formas efter att foten behandlats manuellt. Det kan innebära muskulär behandling, mobilisering, justering och olika former av rörelseövningar. Vi formar inlägg efter en fot som rör sig och är stark. Varje patient får med sig tips och övningar på hur fötterna ska hålla sig starka och hur vi behåller en god balans.

Behandling plus formning av skoinlägg tar ca 30 minuter. Du får med dig skoinläggen direkt efter behandlingen och kan börja använda dem direkt. Självklart arbetar vi med dem tills du är nöjd med dem.

Om du vill veta mer om skoinläggen så kontakta oss

 

 

Meniskskada

Skador på menisken eller smärta i knät som orsakas av menisken är vanligt.

I knäleden där smalbenet och lårbenet möts finns två ”sargar” på smalbenet som ska stabilisera knät. Dessa kallas menisker. En skada på någon av dessa sarger kan ge smärta. Det är möjligt att ha en skadad menisk utan att få symtom av det. Detta är något som forskningen håller på med för fullt. Du kan ha en trasig menisk och artros (ledförslitning) som syns på röntgen utan att ha symtom eller problem med det.

På samma sätt kan en röntgenundersökning komma tillbaka utan att man hittat något trots att man har väldigt ont i knät.

De vanligaste symtomen på att menisken är skadad är att knät blir ömt och svullet, att det gör ont när man vrider knät eller sitter på huk. Om det är menisken som ger smärta så hjälper operation ofta, men innan operation görs försöker man alltid med riktad träning och manuell behandling.

Vi på Kiropraktorkedjan håller oss ständigt uppdaterade om vilken som är den bästa träningen och behandlingen vid knäskador!

PFSS- Patellofemoralt Smärtsyndrom

Patellofemoralt smärtsyndrom innebär att man har ont framtill på knät. Detta är en av de vanligaste sökorsakerna bland aktiva män och kvinnor, framförallt hos idrottande tonåriga flickor. Denna skada drabbar oftare båda knäna än andra knäproblem. Den vanligaste orsaken till den här smärtan är obalanser i musklerna som löper i närheten av knäskålen. Om vissa muskler drar mer än andra så kan strukturerna i knät bli överbelastade.

Hopparknä

Hopparknä ger oftast smärta just under knäskålen och ibland ovanför knäskålen. Vid överansträngning såsom upprepade hopp kan det uppstå små rupturer i patellasenan vilket kan medföra smärta på grund av inflammation och förändringar i senvävnaden. Det är en vanlig överansträngningsskada att få ont i nedre fästet för den främre lårmuskeln. Ofta är det idrottare som har stor kraftisättning vid hopp som drabbas, därav namnet hopparknä. Quadricepsmuskeln på framsida lår fäster via knäskålen och patellasenan in på framsidan av smalbenet. Stelhet, förkortning av quadricepsmuskeln orsakar ökat drag på knäskålen och patellasenan, vilket kan orsaka rupturer och inflammation av senan.

För att ta reda på orsaken till smärtan så undersöker vi allting grundligt. Vi ser om det finns skillnader på höger och vänster sida av kroppen. Vi ställer oss frågan om varför det bara är ena knät som smärtar, det borde betyda att det finns en sidoskillnad. Vanliga behandlingsmetoder som används är mjukdelstekniker, stretch av relevanta muskler, ledjusteringar av exempelvis fötter och bäcken, och riktade träningsråd. 

Löparknä

Smärta på utsidan av knät som kommer vid isättning av foten i ett löpsteg kallas ofta löparknä. Den vanligaste orsaken till den smärtan är att iliotibialbandet som går på utsidan av låret är överbelastat. Iliotibialbandet är en sena som utgörs av slutet på stora sätesmuskeln och tensor fascia latae, den börjar ungefär vid höftkulan och slutar högt upp på utsidan av smalbenet. 

Det viktigaste innan man börjar behandla ett löparknä är att förstå orsaken till det. Om man har en benlängdsskillnad eller höga/låga fotvalv kommer inte stretchning ge några bestående resultat. Vid undersökningen av ett löparknä så bedömer vi skillnaden i styrka mellan höger och vänster ben, vi ser om rygg- och bäckenleder rör sig symmetriskt och pratar om hur ditt löpsteg och träningsmängd ser ut.

Behandlingen som sedan följer brukar bestå av mjukdelstekniker, ledjusteringar, träningsråd, tejpning och andra metoder. Vanligtvis är prognosen väldigt god vid behandling av löparknä!