Fot och vad

Besvär i fötter eller vader är vanligare än många tror och kan uppstå både till följd av, samt orsaka, andra problem. Här kan du läsa om några vanliga besvär i just fötter och vader som vi behandlar, vissa direkta, andra som konsekvens av tidigare skador. Ibland ligger orsaken till problemet någon annanstans i kroppen, exempelvis skulle en dålig hållning kunna öka belastningen på bland annat fötterna.

Skoinlägg -ortopediska fotbäddar

Har du ont i dina fötter eller behöver du förnya dina skoinlägg?

Vi är auktoriserade av Footbalance att tillverka Medical skoinlägg.

Dina fötter är hela kroppens fundament. När detta fundament är i obalans eller fungerar dåligt kan effekterna kännas i hela kroppen, oavsett om det är muskel- eller ledsmärtor eller mer allvarliga skador.

På en Footbalance Medical-klinik så genomför terapeuten, som är specialiserad på fotproblem, en grundlig analys och undersökning för att testa rörligheten i fot, vrist, knä och höfter. Muskelstyrka, ledbandens stöd och samspelet mellan nedre extremitet och rygg kontrolleras också.

Denna analys, tillsammans med patientens medicinska historia och målsättningar, gör att vi kan skräddarsy ett par skoinlägg som passar just dig efter dina behov och förutsättningar. Exempel på skador och sjukdomar som hjälps av ortopediska fotbäddar är Severs skada, Mortons neurom, artros i knä- och fotled, hallux valgus, plattfot och många fler.

Vid idrott med styva skor kommer skoinläggen till stor nytta, detta gäller speciellt skidor, snowboard och cykling. Ett väl utformat skoinlägg minskar risken för smärtor och domningar i tår och fötter.

Fotbädden formas efter att foten behandlats manuellt. Det kan innebära muskulär behandling, mobilisering, justering och olika former av rörelseövningar. Vi formar inlägg efter en fot som rör sig och är stark. Varje patient får med sig tips och övningar på hur fötterna ska hålla sig starka och hur vi behåller en god balans.

Behandling plus formning av skoinlägg tar ca 30 minuter. Du får med dig skoinläggen direkt efter behandlingen och kan börja använda dem direkt. Självklart arbetar vi med dem tills du är nöjd med dem.

Om du vill veta mer om skoinläggen så kontakta oss

 

 

Tennisleg

Muskelskador i vadmuskulaturen kan uppstå genom direkt våld mot muskeln, vid överbelastning eller vid kraftig uttöjning.

Tennis leg är en uttöjningskada som uppstår genom en partiell ruptur, det vill säga att en del av muskeln brister. Detta sker i övergången mellan muskeln och dess sena på insidan av vaden. Skadan sker vanligtvis i den  ytliga vadmuskeln, men ibland även i den djupa vadmuskeln.

Tillståndet uppstår vid en snabb och/eller kraftig muskelkontraktion, och som namnet anger drabbar den ofta tennisspelare. Skadan kan dock uppstå inom de flesta idrotter eller rörelsemoment som innehåller mycket hopp och snabb acceleration.

Smärta i hälen hos barn / Severs skada

Den vanligaste orsaken till smärta i hälen hos barn och ungdomar är apofysit, eller Severs skada. Om du eller ditt barn får ont i hälen vid idrott så rekommenderar vi er att läsa texten nedanför och se om symtomen stämmer.

Severs skada eller apofysitis calcanei drabbar oftast idrottande barn och ungdomar i åldern 9-15 år och är den vanligaste orsaken till hälsmärta hos barn. Oftast är det ungdomar som spelar fotboll, handboll, löpning och andra idrotter där hälarna utsätts för kraftiga stötar som drabbas. Vissa studier visar att upp till 25% av barn som håller på med idrotter med stor impulskraft drabbas.

Symtom

Vanligtvis klagar barnet på smärta vid hälens insida eller utsida vid hopp, snabba ruscher eller barfotaaktivitet. Smärtan upplevs som kraftigt skarpt skärande. Oftast går den över efter en liten stund, men ibland sitter den i flera timmar och även dagar. Området brukar vara ömt när man trycker eller klämmer ihop det. Det brukar inte synas något på hälen som till exempel blåmärken eller felställningar.

Orsak till Severs skada

När skelettet växer så får benen något som kallas ”tillväxtzon” Det är där som ben bildas. När vi vuxit färdigt sluts tillväxtzonen och då kan vi inte bli längre och större.Det är i denna tillväxtzon som skador kan ske. När den sker i hälbenet kallas den Severs skada.

För att skydda hälens ben så har vi vad- och fotmuskler som ska dämpa stötar, under hälen finns en fettkudde som också ger stöd och dämpning. Eftersom hälen växer är den mindre stabil hos barn än vuxna. Att tillbringa mycket tid i skor gör att vi belastar hälen mycket mer än om vi hade varit barfota dygnet runt. Nu är inte lösningen att sluta använda skor. Skor ger skydd, värme och stabilitet. På folkslag som springer mycket barfota så sätts inte hälen ner vid aktivitet, istället används fot- och vadmuskler som dämpning.

Behandling och prognos

Prognosen vid hälsmärta hos barn som beror på Severs skada är mycket god. Smärtan går oftast över på cirka 8-10 veckor. Vissa får tillbaka smärtan men när barnet blir äldre och tillväxtzonerna sluts så brukar problemet vara borta hos alla.

En viktig del av behandlingen är att fortsätta med sina vanliga aktiviteter. Skelettet stärks och utvecklas av aktivitet. För att lindra smärtan så rekommenderas tejpning eller formade skoinlägg som ger stöd åt hälen eller hälarna.

Vi på Kiropraktorkedjan kan visa dig hur du tejpar eller forma ortopediska skoinlägg.

Gubbvad

Gubbvad innebär smärta lokaliserat till muskelbuken på insidan av vaden.  Oftast i området där hälsena övergår till vadmuskler. En vanlig överbelastningsskada där faktorer som nedsatt styrka/funktion, hållning och begränsat rörelseomfång i relaterade muskler och leder ofta ligger till grund för besväret. Ofta envis och ihållande men relativt låggradig smärta.

Vi på Kiropraktorkedjan hjälper dig med bland annat mjukdelsbehandling för att öka cirkulation i området, analysera och korrigera eventuella bakomliggande faktorer samt lägger upp en träningsprogram för att förbättra muskulär funktion i den drabbade muskelkedjan. Väl mött – gubbar som gummor!

Hälsporre

Hälsporre, plantarascit och plantarfascipati är olika namn på samma åkomma. Symtomen är smärta under hälen oftast de första stegen på morgonen eller vid långa promenader. Ordet hälsporre kommer från den benbit som tros växa ut precis där hälen övergår i hålfot. Eftersom inte alla med dessa symtom har denna benbit och många har denna benbit utan att ha symtom så kan man inte vara säker på att just hälsporren ger smärta. Därför kallas det oftare plantarfascipati.

Obehandlad plantarfascipati tar lång tid på sig att gå över, ofta 1,5-2 år. Vid behandling så kan man ofta minska besvären rejält. Våra erfarenheter säger att upp till 90% blir besvärsfria på 3-6 behandlingar. Behandlingen kan gå ut på riktad rehabträning, tejpning, tips om ortoser och manuell behandling där man försöker reaktivera den akuta inflammationsfasen för en snabbare läkning.

 

 

Hallux valgus

Hallux valgus betyder sned tå och innebär att stortån är vinklad inåt mot de andra tårna. Detta är den vanligaste fotåkomman med överrepresentation hos kvinnor. Även om trånga skor inte kan bevisas orsaka besvären så finns det här problemet inte hos befolkningar som går barfota. Det finns viss ärftlighet för Hallux valgus.

Har man provat att gå i så breda och mjuka skor som möjligt under en tid, men ändå inte blivit av med besvären så kan man försöka med behandling av fotens leder och riktad rehabträning för att stärka upp fotens tre valv.

Om manuell behandling, fotortoser och träning inte fungerar så rekommenderas operation. Det är sällsynt att besvären återkommer efter en operation.

Mortons neurom

Kallas också Mortons sjukdom, metatarsalgi. Mellan fotens främre tåleder så går det nerver ut i tårna. Vissa kan få klämskador på dessa nerver som då retas och svullnar. Orsaken kan vara för trånga skor eller någon form av överbelastning. Andra orsaker kan vara löpning, nedsjunkna fotvalv, hammartår eller andra former av trauma mot foten.

Symtomen uppstår oftast när man belastar foten i för trånga skor. Det kan kännas som en brännande, stickande känsla och ibland även domningar i foten.

Om symtomen blir värre och nerven är skadad finns risk för permanenta nervskador. För att undvika kirurgiska ingrepp är det viktigt att få hjälp med detta besvär. Utredning och behandling går i första hand ut på att utesluta allvarliga sjukdomar och att avlasta främre delen av foten. Ibland hjälper det med att köpa en pelott som stödjer främre fotvalvet.

Vårt mål kommer att vara att se till att foten rör sig som den ska och att belastningen på främre fotvalvet minskar.

Fotledsstukning

En stukad fot innebär att ett eller flera ligament i foten har blivit skadade. Foten har över hundra ligament men det vanligaste som skadas är det som sitter framför den yttre fotknölen. Det är viktigt att snabbt börja behandla en akut stukning med backronymet PRICE. Protection, att skydda leden. Rest, initial vila för leden. Ice, kyl för att förhindra svullnad. Compression, tryckförband för att skydda mot smärta och svullnad. Elevation, högläge för att minska blodtrycket i den skadade kroppsdelen.

Stödja på foten

Så fort man kan stödja på foten så är det viktigt att börja rehabträna för att få upp styrka och balans. Vår erfarenhet säger att ett kiropraktiskt omhändertagande av en stukad fot minskar läketiden avsevärt. Fotens leder (det är många!) behöver röra sig naturligt i förhållande till varandra och funktionen är viktig för att inte drabba andra delar av kroppen. Ett exempel på det är att stödja för mycket på det friska benet och få överbelastningar på grund av det.