Rygg och bål

Smärta i ryggen är vanligt, och uppstår ofta i samband med vissa rörelser. Cirka 80% av befolkningen i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av ryggsmärta, och bakom smärtan kan det ligga en rad olika faktorer.

En kiropraktisk behandling syftar till att diagnostisera och behandla både smärtan i sig och omkringliggande faktorer, så att smärtan inte bara lindras för studnan utan även hindras från att återkomma.

Gravid och ont i ryggen

Att vara gravid innebär stora förändringar av kroppen.

Vissa av dessa förändringar kan leda till att man får ont i ryggen. Vissa får inga besvär alls men nästan hälften av alla gravida får ont i ryggen någon gång under graviditeten. Vid graviditet så sker något som kallas foglossning. Det är naturligt och en förutsättning för att barnet ska komma ut.

Foglossning innebär att lederna kring bäcken och andra leder blir rörligare på grund av hormoner som utsöndras. Detta ställer högre krav på musklerna omkring rygg och bål.   När vi behandlar smärtor i rörelseapparaten i samband med graviditet så tar vi först reda på vad det är som gör ont. Det kan vara foglossningen som orsakar smärtan men det behöver inte vara det. Det kan finnas många olika saker som gör att man får ont i ryggen. När magen börjar bli större så anpassar vi behandlingen för att det ska bli så bekvämt som möjligt. Att vänta barn ska vara så smärtfritt som möjligt!

Smärta mellan skulderblad

En envis smärta eller trötthet/stelhet mellan skulderbladen. På ena eller båda sidor om ryggraden. Börjar ofta med lokal punktömhet ”likt en ärta” som sedermera breder ut sig som molande trötthet. Inte ovanligt med smärta eller begränsningar i ett djupare andetag.

Detta är ett vanligt besvär hos patienter som söker sig till Kiropraktorkedjan. Besväret är ofta kopplat till sittande arbete framför dator eller stående över en disk. Ett kiropraktiskt omhändertagande syftar till återskapa normal rörelse i bröstrygg och revbensleder samt minska spänningar och öka cirkulation i omkringliggande muskulatur. Slutligen fokus på ergonomi och effektiva övningar för att hålla besvären på avstånd över tid.

Diskbråck

Mellan kotorna i ryggraden ligger diskar som underlättar rörelse och cirkulation, samt skyddar ryggen. Diskarna består av en yttre kraftig ring som omsluter en inre kärna, likt ett bildäck och en fälg. Vid skador eller upprepad felaktig belastning kan den den yttre ringen brista och och delar av kärnan pressas ut utanför disken. Något som kan trycka på nerver eller på andra sätt skapa inflammation och smärta i ryggen.

Diskbråck drabbar i huvudsak ländryggen och/eller nacken, och är vanligare än många tror. Upp till 1/3 av alla friska personer i Sverige tros ha ett eller flera diskbråck i ländryggen utan att det skapar smärta. Det är först när den läckande kärnan direkt eller indirekt påverkar nerver i ryggen som smärta uppstår. Typiska symtom på diskbråck är utstrålande smärta i armarna eller benen, ibland med känselbortfall och svaghet i specifika muskler eller rörelser.

De flesta diskbråck läker om personen agerar rätt och låter dem läka. En kiropraktisk behandling mot diskbråck består till största delen symtomlindring i kringliggande ömma muskler, rehabiliteringsövningar och ergonomisk rådgivning. Kiropraktisk behandling av diskbråck bör utföras i samråd med läkare.

Obs: diskbråck i kombination med svårigheter att kontrollera urin/avföring kräver att patienten söker akut vård.

Ryggskott / Lumbago

Ryggskott eller även kallat Lumbago och betyder kort och gott smärta i ländrygg. Vanligt förekommande. Ca 80% av befolkningen har någon gång i livet drabbats. Denna diagnos omfattar all smärta i ländrygg där smärtgivande struktur inte är helt fastställd men i regel friad från allvarligare åkomma. Smärtgivande strukturer kan vara nerv, led, disk och eller muskel/bindväv. Kan debutera akut, ofta i samband med en rörelse där patienten rapporterar att ”bara högg till”. Symtomen kan även uppstå gradvis smygande. Smärtan är lokaliserad till ländryggen men en diffus smärta kan även breda ut sig mot säte, höft och lår. Vid en kiropraktisk undersökning strävar vi efter lokalisera smärtgivande struktur och behandla samt rehabilitera utifrån bedömd orsak för optimal återgång till symtomfrihet.

Ytterligare information finner du på 1177 Vårdguiden.