Huvud och nacke

Huvudvärk samt smärta och stelhet i nacken är en relativt vanlig orsak till att människor söker kiropraktisk vård. I de flesta fall kan problemet kopplas till muskler och leder i kroppen, och därför ofta kan lindras av en kiropraktor. I de fall vi misstänker att dina besvär har en annan orsak hjälper vi dig att finna den vård du behöver.

Nedan finner du ett urval av vanliga besvär som dagligen behandlas av en kiropraktor.

Migrän

Migrän är en grov huvudvärk som drabbar i stort sett var femte kvinna och var tionde man av Sveriges befolkning. Symtomen varierar, men vanligast är en svår och intensiv huvudvärk, oftast på ena sidan av huvudet. En person med migrän blir ofta överkänslig mot ljus, ljud och dofter, mår illa och drabbas av sömn- och koncentrationsstörningar samt mår sämre av att röra sig

Många som drabbas av migrän får även försymtom, exempelvis humörsvängningar, illamående och ibland så kallade auror, sinnespåverkan som sedan ofta övergår i själva migränanfallet.

Det finns ingen kiropraktisk behandling som kan bota migrän, däremot finns ett samband mellanmigrän och spänningshuvudvärk, där det senare kan behandlas av en kiropraktor.

Genom att behandla och lindra spänningshuvudvärk kan nämligen frekvensen av antal migränanfall minska, även om den inte undviks helt. Framförallt människor med migrän som även upplever stelhet och ömhet i nacke gör klokt i att undersöka om det finns en del av migränen som utlöses av spänningshuvudvärk.

Diskbråck

Mellan kotorna i ryggraden ligger diskar som underlättar rörelse och cirkulation, samt skyddar ryggen. Diskarna består av en yttre kraftig ring som omsluter en inre kärna, likt ett bildäck och en fälg. Vid skador eller upprepad felaktig belastning kan den den yttre ringen brista och och delar av kärnan pressas ut utanför disken. Något som kan trycka på nerver eller på andra sätt skapa inflammation och smärta i ryggen.

Diskbråck drabbar i huvudsak ländryggen och/eller nacken, och är vanligare än många tror. Upp till 1/3 av alla friska personer i Sverige tros ha ett eller flera diskbråck i ländryggen utan att det skapar smärta. Det är först när den läckande kärnan direkt eller indirekt påverkar nerver i ryggen som smärta uppstår. Typiska symtom på diskbråck är utstrålande smärta i armarna eller benen, ibland med känselbortfall och svaghet i specifika muskler eller rörelser.

De flesta diskbråck läker om personen agerar rätt och låter dem läka. En kiropraktisk behandling mot diskbråck består till största delen symtomlindring i kringliggande ömma muskler, rehabiliteringsövningar och ergonomisk rådgivning. Kiropraktisk behandling av diskbråck bör utföras i samråd med läkare.

Obs: diskbråck i kombination med svårigheter att kontrollera urin/avföring kräver att patienten söker akut vård.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk, som även om den är ofarlig ofta upplevs som mycket obehaglig. Symtomen brukar beskrivas som en molande värk, ofta som ett band runt huvudet samt smärta bakom ögonen och i bakhuvudet. Vissa upplever även en känsla av ömma punkter i nacke och käkmuskler. Det är inte heller ovanligt att huvudvärken varierar under dagen.

Grov spänningshuvudvärk kan ibland orsaka yrsel, öronsus, minnes- och koncentrationssvårigheter, varvid den lätt kan misstas för migrän. Spänningshuvudvärk är dock något annat, med en annan orsak och andra behandlingsalternativ än migrän. Spänningshuvudvärk kan dock utlösa migränanfall hos migränpatienter.

Orsaken till spänningshuvudvärk är inte helt klarlagd, men spända och felaktigt belastade muskler kring ansikte, nacke och bröstrygg verkar vara bland de bakomliggande faktorerna, likaså stress och sömnbrist. Detta gör att kiropraktisk behandling i flera studier visats ha god effekt mot muskuloskelletal spänningshuvudvärk, medan spänningshuvudvärk av annan orsak, så som synfel, kräver annan behandling.

Det en kiropraktor gör är att skapa avslappning i musklerna kring nack-, käk-, och ryggmuskler samt söka och korrigera de faktorer som orsakade spänningarna från första början, exempelvis genom att via behandling och rehabiliteringsträning korrigera hållning, eller genom en ergonomisk analys av arbets- eller fritidsaktiviteter.
Skulle huvudvärken orsakas av annat än muskler ges hjälp att finna rätt vårdform.

Nackspärr

Nackspärr uppstår när muskler i nacken krampar så pass hårt att det inte längre går att röra på nacken. Utöver en oförmåga att röra nacken uppstår symtom som smärtor i nacken och bröstryggen vid försök till rörelser. Det är inte heller ovanligt att smärta strålar ut från nacken till andra delar av kroppen, oftast axlar, armar och huvud.

Orsaken till nackspärr varierar och problemet kan uppstå spontant hos i stort sett vem som helst. Ofta finns det sedan tidigare bakomliggande muskelspänningar i rygg- och nackmuskler. När nackspärren väl uppstått blir musklerna spastiska, det vill säga de krampar av sig själva och förlorar förmågan slappna av utan hjälp.  Inte sällan hänger problemen ihop med felaktig arbetsställning, dålig hållning, mindre trauman eller överansträngning.

Nackspärr behandlas oftast med goda resultat av en kiropraktor, behandlingen går ut på att först få musklerna i nacken att slappna av, samt finna och sedan korrigera de faktorer som låg bakom uppkomsten av problemet. Detta görs ofta genom en kombination av olika behandlingstekniker, rehabilitering samt analys och rådgivning kring olika saker i patientens vardag.