Historik

Ett nybesök inleds med en anamnes, en intervju där kiropraktorn ställer frågor om besvärens bakgrund och eventuell tidigare sjukdomshistoria. Anamnesen är det första steget till att ställa en korrekt diagnos.

Undersökning

Nästa del av besöket utgörs av en manuell undersökning. Genom att observera och undersöka hållning, muskler och leder letar kiropraktorn svar kring orsaken till dina besvär. En kiropraktor är en primärvårdsgivare och kommer om dina besvär inte kan åtgärdas med kiropraktisk behandling remittera dig vidare till rätt vårdinstans.

Passiv behandling

Passiv behandling utförs av kiropraktorn i samråd med dig. Kiropraktorer som arbetar på Kiropraktorkedjan använder enbart säkra behandlingstekniker med grund i modern vetenskap och beprövad erfarenhet. Teknikera skapar avslappning och smärtlindring i muskler och leder, samt förbättrar deras förmåga att arbeta effektivt.

Aktiv behandling

Aktiv behandling utförs av patienten, efter instruktion av kiropraktorn. Den består oftast av hemövningar, som exempelvis stretchövningar, specifik styrketräning eller rörlighetsövningar. Övningarna anpassas alltid efter individens behov, och de görs för att snabba på läkningsförloppet samt minimera risken att besvären återkommer..

Vad händer sen

Efter avslutad behandlingsserie kan det ibland finnas behov av efterkontroll eller underhåll, något som varierar med individ och besvär. Ett exempel på en efterkontroll kan vara att se över att den aktiva behandlingen utförs rätt. Underhåll kan behövas om det finns bakomliggande faktorer till besvären som inte åtgärdats, exempelvis om patienten inte haft tid att göra sin rehab och vidare symtomlindring behövs.