Säte, höft och lår

Smärtan i bäckenregionen kan bero på en rad olika faktorer, och beroende på hur smärtan uttrycker sig går det att spåra orsaken. Gör det samtidigt ont i ländrygg, korsrygg eller ned mot låret? Är det muskler eller bindväv som skapar smärta? Är problemet lokalt eller rör det sig om en refererad smärta från ländryggen? Nedan kan du läsa om några av de vanligaste problemen i säte, höft och lår.

Slemsäcksinflammation (Bursit)

Slemsäckar i kroppen är till för att jämna ut belastningen och minska friktion på senor som passerar över ex hårda benknölar. Upprepad överbelastning irriterar slemsäcken och leder till inflammation ofta med värme och svullnad. Målet är att dämpa inflammationen och smärtan men framförallt utreda varför överbelastningen uppstår.

Snapping hip

Vid snapping hip uppstår enstaka knäppande ljud när man böjer eller sträcker i höftled. Ta på sig byxorna eller kliva i eller ur bilen. Detta beror på att en muskelsena hoppar över en benknöl. Vanligtvis en sena som hoppar över bäckenkanten djupt i ljumsken (minor snappande hip) eller på på utsidan höften (major snapping hip). Detta är ofta helt symtomfritt men kan ge upphov till irritation och inflammation på sikt. Snapping hip ger framförallt en indikation på en bakomliggande muskulär obalans som kan vara mer värdefull att kartlägga.